Fasadpersienner

Typ C50

Med 50 mm flexibla lameller wirestyrning i sidor med vev eller motordrift.

Maxmått: 3×3 m

Brett färgutbud

postit

Typ C80

Med 80 mm kantförstyrda lamell, C-formad lamell, styrs i sidoskenor manövreras med vev eller motordrift.

Maxmått: B 4.5×5  m

Brett färturbud

postit

Typ Z90

Med 90 mm Z-formade lameller ger ökad skuggnings koefficient, försedda med ljuddämpande profil i sidoskenorna. Manövreras med vev eller motordrift.

Maxmått: 4.5×4.5 m

Styrt i sidoskenor

postit

Täcklåda över persiennpaket kan erhållas i pulverlackerad aluminium. Lådan kan utformas efter önskemål.