Fasadpersienner

Typ C50


Med 50 mm flexibla lameller wirestyrning i sidor med vev eller motordrift.

Maxmått: 3×3 m
Brett färgutbud

Typ C80


Med 80 mm kantförstyrda lamell, C-formad lamell, styrs i sidoskenor manövreras med vev eller motordrift.

Maxmått: B 4.5×5  m
Brett färturbud

Typ Z90

​​​​​​​
Med 90 mm Z-formade lameller ger ökad skuggnings koefficient, försedda med ljuddämpande profil i sidoskenorna. Manövreras med vev eller motordrift.

Maxmått: 4.5×4.5 m
Styrt i sidoskenor
Täcklåda över persiennpaket kan erhållas i pulverlackerad aluminium.
Lådan kan utformas efter önskemål.